دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 1-152 
اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام

صفحه 1-19

رضوان حجازی؛ میر حسین موسوی؛ مریم دانشور مفرد


رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام

صفحه 21-37

محسن دستگیر؛ احمد گوگرد چیان؛ ستاره آدمیت


اثرتصمیمات تامین مالی مدیریت بر جریانهای نقدی

صفحه 87-106

قدرت اله طالب نیا؛ مهدی دسینه؛ فاطمه مریدی


توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام

صفحه 107-118

بهمن بنی مهد؛ احمد یعقوب نژاد؛ الهام وحیدی کیا