دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آبان 1394، صفحه 1-160 
اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر بیش‌ارزشیابی سهام

صفحه 73-92

سید محمود موسوی شیری؛ حسن خلعت بری؛ مینا فیروز بخت


رابطه کیفیت حسابرسی و نقد شوندگی سهام

صفحه 92-110

سید حسین علوی طبری؛ حدیثه حاجی مراد خانی


محتوای اطلاعاتی سود (زیان)‌های تعدیل شده بابت تورم

صفحه 111-124

حسن فرج زاده دهکردی؛ حسین اعتمادی؛ یگانه فغفور مغربی