دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 1-160 
5. اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر بیش‌ارزشیابی سهام

صفحه 73-92

سید محمود موسوی شیری؛ حسن خلعت بری؛ مینا فیروز بخت


6. رابطه کیفیت حسابرسی و نقد شوندگی سهام

صفحه 92-110

سید حسین علوی طبری؛ حدیثه حاجی مراد خانی


7. محتوای اطلاعاتی سود (زیان)‌های تعدیل شده بابت تورم

صفحه 111-124

حسن فرج زاده دهکردی؛ حسین اعتمادی؛ یگانه فغفور مغربی