دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-272 
1. ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت

صفحه 1-20

یحیی حساس یگانه؛ حسینعلی سهرابی؛ محمد غواصی کناری


3. اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در اجتناب مالیاتی

صفحه 47-80

غلامرضا کرمی؛ امیر فیروزنیا؛ حمید کلهرنیا


4. رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا

صفحه 81-102

رضوان حجازی؛ سید کمال خاتمی؛ علیرضا ابوالحسنی طرقی؛ محسن ابراهیمی


5. کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی هموارسازی سود

صفحه 103-134

فرشید فریدونی؛ رویا دارابی؛ علی اصغر انواررستمی


6. ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران

صفحه 135-160

سپیده سادات نصیری؛ غلامرضا سلیمانی امیری


8. ویژگی‌های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام

صفحه 191-214

رحمت اله آزاد؛ یحیی کامیابی؛ مهدی خلیل پور


9. ‌بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک

صفحه 215-238

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ الهه ملک خدایی؛ قدرت اله حیدری نژاد