دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 1-286 
تأثیر هویت اجتماعی و انعطاف‌پذیری بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش استرس

صفحه 191-222

10.30495/faar.2022.691692

پرویز حق بین؛ کیهان آزادی؛ محمدرضا پورعلی لاکلایه؛ محمود صمدی لرگانی