دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 1-272 
4. احتمال تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر نقش حسابرس

صفحه 85-106

حسین اعتمادی؛ محمد علی ساری؛ موسی جوانی قلندری


5. ارتباط بین شاخص‌های مالی و تغییر مدیر عامل

صفحه 107-130

محسن خوش طینت؛ لیلا زمانیان فر؛ محمود دهقان نیری


9. ویژگی‌های کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی

صفحه 215-242

محمود لاری دشت بیاض؛ مصطفی قناد؛ حسین فکور