دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 1-238 
1. رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی

صفحه 1-30

یحیی حساس یگانه؛ اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی


2. بررسی دیدگاه حسابرسان درباره فعالیت‌های بازاریابی

صفحه 31-46

نفیسه شجاع؛ بهمن بنی مهد؛ حمیدرضا وکیلی فرد


7. تاثیر ضعف‌های عمده کنترل‌های داخلی بر ناکارآیی سرمایه‌گذاری

صفحه 143-167

سید محمدرضا رضوی عراقی؛ آزیتا جهانشاد؛ امیر مستوفی