تماس با ما

تهران -  انتهای بلوار ارتش- خیابان شهید سوهانی بالاتر از میدان سوهانک مجتمع دانشگاهی ولایت -دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی -ساختمان شماره 1

طبقه اول - فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی            کد پستی:1955847881          تلفن :  73681452

پست الکترونیکی مجله :      

faar.iau@gmail.com


CAPTCHA Image