اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2492
تعداد پذیرش 149
تعداد پذیرش بدون داوری 21
تعداد عدم پذیرش 2136
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2058

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 454
تعداد مشاهده مقاله 1103646
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 736340
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 800 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 26 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7 روز
درصد پذیرش 6 %